Vencovky

0 položiek

Keramické vencovky HELUZ sa používajú pre vonkajšie obmurovanie stropných konštrukcií , ktoré tak vytvárajú tehlový obvodový plášť železobetónových vencov a spolu s vloženým izolantom zaisťujú požadovanú tepelnú izoláciu venca v celej hrúbke stropu.
Vencovky HELUZ sa vyrábajú z tehliarskej pálenej hliny. S ostatným tehlovým murivom vďaka tomu vytvoria jednotný podklad pre vonkajšiu omietku. Keramické vencovky vyrábame vo výškach 150, 189, 209, 229, 249, 269 a 289 mm. Hrúbku izolantu vkladaného za vencovku pre zaistenie požadovaných tepelnoizolačných vlastností odporúčame minimálne 100 mm.

 

Ako sa používajú vencovky HELUZ?

Vencovky sa murujú na vonkajší okraj stropu, najlepšie po uložení stropných dielcov (nosníkov a vložiek alebo panelov). Výška vencoviek sa volí podľa výšky stropu.
Kladú sa do maltového lôžka, vzájomne sa spájajú na sucho na pero a drážku bez maltovania.
Po vymurovaní vencoviek sa k nim z vnútornej strany prikladá na sucho pás izolantu, ktorý sa zafixuje maltou v spodnej časti. Medzi izolant a stropnú konštrukciu sa vloží výstuž venca.
Potom sa robí betonáž stužujúceho venca, v prípade stropov HELUZ MIAKO súčasne aj nabetónovanie stropnej konštrukcie.

V tejto kategórii nie sú žiadne výrobky.

Prihlásenie