Priečkovky

0 položiek

Priečkové tehly Heluzspájané na pero a drážku umožňujú jednoduché a rýchle murovanie s nízkou spotrebou malty.

Ďalšie výhody:

  • jednoduché navrhovanie priečok v komplexnom systéme HELUZ
  • styk zvislých škár na pero a drážku bez maltovania
  • vhodný keramický podklad pod omietku
  • nízky difúzny odpor pri prestupe vodnej pary
  • hygienická neškodnosť

Zobraziť:

Žiadny výrobok nezodpovedá aktuálnemu filtru.

Prihlásenie